Disclaimer | Letselschadevergoeding

Disclaimer

De inhoud van deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden beschouwd of gebruikt als professioneel (juridisch) advies. Wij accepteren geen aansprakelijkheid wanneer wordt gehandeld naar aanleiding van het op deze site opgenomen materiaal.’

Sowieso sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, hoe ook genaamd dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die van of via deze website is verkregen.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie gebruikt of raadpleegt. Alle informatie wordt u aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Ondanks de constante zorg die wij aan de samenstelling van de website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd, onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige nadere kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag nimmer auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken, gebruiken, kopiëren of op andere wijze verveelvoudigen zonder toestemming van de directie van Van der Toorn Personenschade.

Direct advies nodig?Vul dit formulier in en wij bellen u terug.

Bel mij terug

Letselschade test

Test hier of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw letselschade en onze GRATIS rechtshulp.

DOE NU DE LETSELSCHADETEST

De juiste hulp bij letselschade

Elke dag merken wij hoe lastig slachtoffers het hebben met de discussies en

de houding van verzekeraars. En niet om als slachtoffer het onderste uit de kan te halen,

maar alleen om een eerlijke en rechtvaardige letselschade vergoeding te krijgen. Vaak lukt

dat niet alleen en heeft u juridische hulp nodig. Niet veel mensen weten dat die

hulp volgens de Wet GRATIS is.